loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Sju skäl att investera i engcon

1. Global marknadsledare i en attraktiv och snabbväxande nisch driven av strukturell omvandling av grävmaskinsindustrin

 • 45 procent global marknadsandel.
 • 19 procent förväntad årlig genomsnittlig tillväxttakt på tiltrotatormarknaden, varav en förväntad tillväxttakt om 28 procent på marknader utanför Norden, under perioden 2021 till 2026.

2. Starkt värdeerbjudande genom avancerade tiltrotatorer, tillbehör och integrerade systemlösningar som skapar kundnytta genom ökad lönsamhet, effektivitet, flexibilitet, säkerhet och hållbarhet

 • Effektiviteten vid grävande med en tiltrotator kan öka med cirka 25 procent i genomsnitt och en grävmaskin utrustad med en tiltrotator kan ersätta 2,2 andra anläggningsmaskiner i genomsnitt.
 • Användningen av en tiltrotator kan, beroende på storlek, spara upp till cirka 6 000 liter diesel per år vilket motsvarar cirka 113 000 kilogram koldioxidutsläpp under grävmaskinens livslängd.

3. Branschledande innovatör genom strategiska FoU-partnerskap med globala OEM:er och maskin- och styrsystemsutvecklare i kombination med nära relationer med slutanvändare

 • Nära relationer med slutanvändare gör engcon till en värdefull partner för grävmaskinstillverkare (OEM:er) samt maskin- och styrsystemsutvecklare vilket sammantaget leder till höjda inträdesbarriärer och stärker engcons position som branschpåverkande innovatör.
 • Två tredjedelar av nettoomsättningen för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2021 härstammade från produkter som ny- eller vidareutvecklats under de senaste fem åren.

4. Slutanvändarfokuserad go-to-market-strategi med globalt försäljningsnätverk

 • Lokal närvaro och säljorganisation vilket skapar nära relationer med slutanvändare och värdefulla insikter för behovsanpassad produktutveckling.
 • Försäljning och marknadsföring genom ett etablerat internationellt nätverk av återförsäljare och OEM:er såsom John Deere, Volvo, Kobelco, Doosan och Hyundai.

5. Lång historik av hög, lönsam och kapitaleffektiv tillväxt

 • 14,7 procents årlig genomsnittlig tillväxttakt under perioden 31 december 2012 till den rullande tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2022.
 • 50,5 procents avkastning på sysselsatt kapital och 22,3 procent rörelsemarginal (EBIT-marginal) under den rullande tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2022.

6. Tydlig strategi för fortsatt värdeskapande tillväxt globalt

 • Fortsatt fokus på organisk tillväxt i nuvarande geografier, öka merförsäljning och försäljning av nya produkter samt effektivisera produktion och inköpsprocesser.
 • I ett längre perspektiv, löpande utvärdera möjligheterna att expandera till nya geografier samt utöka försäljningen till befintliga grävmaskiner (eng. retrofit market).

7. Branscherfaren och meriterad ledning och styrelse

 • Ledningsgrupp med mångårig och bred erfarenhet från engcons verksamhet.
 • Ledningsgruppen och styrelsen har utökats med nyckelkompetens inom strategiskt inköpsarbete, erfarenhet från relevanta industrier samt börserfarenhet.