loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Revisorer

Deloitte AB har varit engcons revisor sedan 2010 då Deloitte valdes vid årsstämman. Årsstämman 2022 beslutade att omvälja Deloitte som revisor för perioden intill slutet av årsstämman 2023.

Harald Jagner (född 1971) är huvudansvarig revisor sedan 2022. Dessförinnan var Lars Helgesson (född 1960) huvudansvarig revisor under perioden 2010–2022. Harald Jagner är, och Lars Helgesson var när han var huvudansvarig revisor, medlem i FAR, branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning.

Deloittes adress är Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm, Sverige.