loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Om engcon

engcon är en världsledande tillverkare av tiltrotatorer och tillhörande redskap som ökar grävmaskiners effektivitet, flexibilitet, lönsamhet, säkerhet och hållbarhet. Under eget varumärke erbjuder vi ett unikt tiltrotatorsystem som omvandlar grävmaskinen till en redskapsbärare som kan ersätta andra maskiner. Vi möter marknaden via våra lokala säljbolag och ett etablerat nätverk av återförsäljare runt om i världen.

Vision

Change the world of digging.

Mission
Att vara den ledande oberoende tillverkaren av avancerade redskap för grävmaskiner över hela världen.

Hur

Innovativa lösningar som utgår från slutanvändaren.

Lönsamhet

Resurseffektivt och hållbart grävande.

Säkerhet

Teknik skapar säkrare arbetssätt.

Flexibilitet

Olika uppgifter som ersätter flera maskiner.

Miljö

Lägre energibehov och miljöpåverkan.

Komfort
Ökad kontroll och säkerhet i arbetsmiljön.

Vad

Unikt system gör grävmaskinen till en redskapsbärare för flera ändamål.

Tiltrotatorer

Grävmaskinens flexibla handled; 360° rotation +/- 45° tilt.

Snabbfästen

Automatiska snabbfästessystem med EC-Oil.

Redskap

Hydrauliska och mekaniska redskap för alla typer av arbeten.

Kontroll och säkerhetssystem

Styr- och positioneringssystem.

Läs mer

Fördelarna med en tiltrotator

LÖNSAMHET

Att arbeta med en tiltrotator sparar tid, minskar bränsleförbrukning, behovet av arbetskraft och maskinslitage, och precisionen i manövrarna slösar mindre material.

SÄKERHET

En tiltrotator ökar säkerheten runt maskinen på grund av dess höga manövrerbarhet och begränsade utrymmesbehov samtidigt som behovet av manuellt arbete minskar avsevärt.

FLEXIBILITET

Tiltrotatorn tiltar och roterar enkelt olika redskap efter behov, oavsett maskinens position. Maskinen kan förutom vanliga skopor förses med olika typer av redskap och ersätta flera andra maskiner på samma arbetsplats.

MILJÖ

Ett minskat behov av att flytta runt grävmaskinen minskar miljöpåverkan genom lägre bränsleförbrukning och samtidigt mindre skador på marken. Genom att gräva runt hinder och i trånga utrymmen minskar också behovet av att flytta hindrande föremål.

KOMFORT

Med en tiltrotator och EC-Oil-systemet behåller föraren kontroll och komfort i arbetsmiljön utan att lämna kabinen för att fästa hydrauliska redskap, vilket också ökar säkerheten.

Fakta 2023

  • 16 Marknader
  • 14 Lokala säljbolag
  • 400+ Medarbetare
  • 2 Produktionsanläggningar

Vi skapar hållbart värde

Vår ambition är att fortsatt stärka positionen som branschledande innovatör inom tiltrotatorer, med ett tydligt integrerat hållbarhetsperspektiv genom hela värdekedjan och produkterbjudandet. Vi har som mål att vara ett långsiktigt hållbart företag.

engcon i siffror 2023

  • 1.9 Nettoomsättning, miljarder SEK
  • -6% Organisk nettoomsättningstillväxt
  • 42.3% Bruttomarginal
  • 19.8% Rörelsemarginal

30 års historia av innovation

engcon grundades utifrån övertygelsen att tiltrotatorn skulle komma att förändra den grävande världen. Sedan starten 1990 har vi haft ett starkt fokus på produktutveckling och slutanvändarens behov som också gett oss flera utmärkelser genom åren.