loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Styrelse

Annika Bäremo
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2022
Stäng

Född 1964. Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2022. Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Juris kandidatexamen från Uppsala universitet.

Övriga pågående uppdrag: Senior Vice President och chefsjurist på Saab. Styrelseordförande i Teknikföretagens juridikstyrelse. Styrelseledamot i Saab Dynamics AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Anna Stålenbring
Styrelseledamot sedan 2022
Stäng

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2022. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan i Växjö, Strategic Finance från IMD Lausanne, Schweiz, och Advanced Management Programme från INSEAD, Frankrike.

Övriga pågående uppdrag: Ägare och styrelseledamot i A Advisory AB, Styrelseledamot i VBG Group AB (publ), Troax Group AB (publ), Lammhults Design Group AB (publ) och Investment Aktiebolaget Chiffonjén. Styrelseordförande i bostadsrättsföreningen Aspholmsparken.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Stig Engström
Styrelseledamot sedan 2003
Stäng

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2003.

Utbildning: Fyraårig teknisk utbildning.

Övriga pågående uppdrag: Uppdrag som styrelseordförande, VD och styrelseledamot i ett flertal bolag inom engconkoncernen. Styrelseordförande i Aktiebolaget Mähler & Söner. Styrelseledamot i Drivex AB, Mähler International AB och Ommapo förvaltning AB.

Inte oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Monica Engström
Styrelseledamot sedan 2004
Stäng

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2004. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning: Gymnasiestudier i ekonomi och certifierad styrelseutbildning från StyrelseAkademien.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hotel Nordica i Strömsund AB. Styrelseledamot och VD i Monen Holding AB samt styrelseordförande, VD och styrelseledamot i ett flertal av koncernens dotterbolag. Styrelseledamot i JIT Mech se Industri Aktiebolag samt styrelseledamot i ett flertal av koncernens dotterbolag. Styrelseledamot i Aktiebolaget Mähler & Söner, Mähler International AB. Styrelseledamot i ideella föreningen IBK Strömsund.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Peter Hofvenstam
Styrelseledamot sedan 2024
Stäng

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2024

Utbildning: Civilekonom.

Övriga pågående uppdrag: Senior rådgivare på Nordstjernan AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen, samt oberoende i förhållande till större aktieägare.