loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Aktiekapital och historik

TidpunktHändelseFörändring i antalet aktierTotalt antal aktier Förändring i aktiekapital, SEKAktiekapital,
SEK
Kvotvärde, SEK
2019-01-01Ingångsvärde10 762 aktier av serie B 80 preferensaktier1 084 2000,01
2021-11-24Aktiesplit 14000:1151 777 158150 668 000 aktier av serie B 1 120 000 preferensaktier1 084 2000,00714
2021-11-24Fondemission150 668 000 aktier av serie B 1 120 000 preferensaktier20 166 12021 250 3200,14
2021-11-24Omvandling35 344 778 aktier av serie A, 115 323 222 aktier av serie B 1 120 000 preferensaktier21 250 3200,14
2022-03-22Omvandling35 344 778 aktier av serie A 116 443 222 aktier av serie B21 250 3200,14