loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Valberedning 2024

Vid årsstämman 2023 antogs instruktioner för valberedningens sammansättning och uppdrag. Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor, samt eventuella förändringar av nuvarande instruktion till valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska utses av de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti.

Valberedningen inför årsstämman 2024 bestod ursprungligen av Monica Engström, Monen Holding AB, Peter Hofvenstam, Nordstjernan AB och Fredrik Carlsson, Svolder AB, med styrelsens ordförande som adjungerad ledamot.

I samband med att valberedningen slutförde sitt arbete inför årsstämman 2024 valde Peter Hofvenstam att utträda ur valberedningen och ersattes av Johan Lilliehöök, Nordstjernan AB.

Valberedningen består därför i nuläget av följande ledamöter:

  • Monica Engström, Monen Holding AB
  • Johan Lilliehöök, Nordstjernan AB
  • Fredrik Carlsson, Svolder AB

Valberedningen representerar cirka 25 procent av det totala röstetalet i engcon AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2023.

engcons årsstämma kommer att hållas den 2 maj 2024 i Strömsund.