loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Investerarrelationer

engcon strävar efter att ge våra investerare, kapitalmarknaden och andra intressenter en öppen, relevant och korrekt information för att öka förståelsen för vår verksamhet och finansiella utveckling. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Delårsrapport Q1 2024

”Stabil inledning på året”

engcons delårsrapport för det första kvartalet 2024 publicerades den 26 april 2024 kl. 08.00.

Nyckeltal

  • -43 % Organisk nettoomsättningstillväxt
  • 42.1 % Bruttomarginal
  • 15.2 % Rörelsemarginal
  • 27.8 % Avkastning på sysselsatt kapital

Årsstämma 2024

engcon AB (”engcon” eller ”Bolaget”) håller årsstämma torsdagen den 2 maj 2024 klockan 14.00 i Folkets hus, Ramselevägen 6, i Strömsund. Inregistrering börjar klockan 13.30.

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

engcons års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är nu publicerad och kan laddas ner här.IR-kontakt

Anne Vågström
Anne Vågström
HR- och IR-chef