loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Koncernledning

Krister Blomgren
VD
Stäng

Född 1967. VD sedan 2011.

Utbildning: Masterexamen i ekonomi från Mittuniversitetet i Östersund.

Övriga pågående uppdrag: Uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal bolag inom engconkoncernen. Styrelseledamot i KB24 Consulting i Östersund AB. VD för Aktiebolaget Mähler & Söner och Mähler International AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: CFO engcon group, Senior Manager och Auktoriserad revisor Deloitte, Investment Manager Z-Invest, Revisorsassistent KPMG.

Jens Blom
Finanschef
Stäng

Född 1973. Financhef sedan 2022.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen från Mittuniversitetet i Östersund.

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Redovisningschef engcon Group, Finansiell controller engcon Group, Redovisningschef Diös Fastigheter AB, Redovisningscontroller Diös Fastigheter AB, Auktoriserad redovisningskonsult Deloitte.

Fredrik Jonsson
Utvecklingschef
Stäng

Född 1971. Utvecklingschef sedan 2007.

Utbildning: Fyraårig teknisk utbildning. Officershögskola vid Arméns tekniska skola och studier vid Militärhögskolan Karlberg samt Taktiska programmet vid Armens Tekniska skola.

Övriga pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag/erfarenhet: R&D Manager engcon Group, Konstruktionschef engcon Nordic, CEO Microprop, Konstruktionschef Mähler & Söner AB.

Anne Vågström
HR- och IR-chef
Stäng

Född 1974. Kommunikations- och IR-chef sedan 2021.

Utbildning: Masterexamen i sociologi från Umeå universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Handelskammaren Mittsverige Jämtland/Härjedalen och Östersund Basket Ungdom.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: HR Manager International engcon Group, HR-chef Krokoms kommun, HR-chef Östersunds kommun.

Viktoria Winberg
Marknad- och kommunikationschef
Stäng

Född 1970. Marknad- och kommunikationschef sedan 2023

Utbildning: Kandidatexamen i internationella relationer vid Göteborgs Universitet 1996, examen vid Journalisthögskolan i Göteborg 1997.

Inga övriga pågående uppdrag.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Projektledare the Power Region, Chefredaktör Länstidningen Östersund, Privatmarknadschef Östersundstidningar/Mittmedia

Aleksandra Dyba
Produktionsansvarig Polen och Chef strategiskt inköp
Stäng

Produktionsansvarig Polen och Chef strategiskt inköp

Född 1982. Produktionsansvarig Polen och Chef strategiskt inköp sedan 2023

Utbildning: Magisterexamen i Marknadsföring och Management vid Szczecin Universitet

Övriga pågående uppdrag: Managing Director engcon Poland, CEO Syntavio sp. z o. o.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Platschef engcon Poland, Inköpschef engcon Poland.

Jonas Hasselstam
Produktionsansvarig Sverige  
Stäng

Produktionsansvarig Sverige

Född 1982. Produktionsansvarig Sverige sedan 2023.

Utbildning: Högskoleingenjörsexamen i energiteknik vid Umeå Universitet

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Produktionschef engcon Nordic, Site Manager Vasa Vind, Ingenjör Jämtkraft.

Patrik Kutto
Regionchef
Stäng

Regionchef

Född 1984. Regionchef sedan 2022.

Utbildning: Civilekonomexamen med inriktning finans från Handelshögskolan Stockholm

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Säljchef Buses & Coaches Europe Scania (Sales & Marketing), Trucks Area Sales Manager Scania (Sales & Marketing), expat Scania Finance Italy

Mark Lisman
Regionchef
Stäng

Regionchef

Född 1987. Regionchef sedan 2023.

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från University of Utrecht.

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Landschef engcon Benelux, säljare/säljchef FRD Europe B.V..

Sam Ryan
Regionchef
Stäng

Regionchef

Född 1992. Regionchef sedan 2023.

Utbildning: Kandidatexamen i idrott- och träningsvetenskap från University of Gloucestershire

Övriga pågående uppdrag: OEM-ansvarig engcon Group

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Landschef engcon UK & Irland, Försäljningschef/ Commercial Manager/General Manager Quarrying & Construction Materials Industry Cemex UK Materials.

Austin Graham
Regionchef
Stäng

Regionchef

Född 1992. Regionchef sedan 2023.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi från Kennesaw State University

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Territory Sales Manager Venture Products Inc. (A Division of The Toro Company), Territory Manager/Rental Manager Bobcat of Atlanta LLC.