loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Koncernledning

Krister Blomgren
VD
Stäng

Född 1967. VD sedan 2011.

Utbildning: Masterexamen i ekonomi från Mittuniversitetet i Östersund.

Övriga pågående uppdrag: Uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot i ett flertal bolag inom engconkoncernen. Styrelseledamot i KB24 Consulting i Östersund AB. VD för Aktiebolaget Mähler & Söner och Mähler International AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: CFO engcon group, Senior Manager och Auktoriserad revisor Deloitte, Investment Manager Z-Invest, Revisorsassistent KPMG.

Jens Blom
Financhef
Stäng

Född 1973. Financhef sedan 2022.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen från Mittuniversitetet i Östersund.

Övriga pågående uppdrag:

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Redovisningschef engcon Group, Finansiell controller engcon Group, Redovisningschef Diös Fastigheter AB, Redovisningscontroller Diös Fastigheter AB, Auktoriserad redovisningskonsult Deloitte.

Peter Huczkowsky
IT-chef
Stäng

Född 1974. IT-chef sedan 2015.

Utbildning: Masterexamen i Computer Science från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga pågående uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Cora Investments AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Marketing Director engcon group, Head of control systems engcon Group, Leading Business CIO Savings and Wealth offerings Nordea.

Fredrik Jonsson
Utvecklingschef
Stäng

Född 1971. Utvecklingschef sedan 2007.

Utbildning: Fyraårig teknisk utbildning. Officershögskola vid Arméns tekniska skola och studier vid Militärhögskolan Karlberg samt Taktiska programmet vid Armens Tekniska skola.

Övriga pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag/erfarenhet: R&D Manager engcon Group, Konstruktionschef engcon Nordic, CEO Microprop, Konstruktionschef Mähler & Söner AB.

Mikael Persson
HR-chef
Stäng

Född 1968. HR-chef sedan 2007.

Utbildning: Ledarskapsstudier samt utbildningar inom Försvarsmakten.

Övriga pågående uppdrag: VD för engcon Real Estate AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Omfattande ledarskaps- och stabsfunktioner inom Försvarsmakten.

Kristian Sjöström
Produktions- och inköpschef
Stäng

Född 1971. Produktions- och inköpschef sedan 2022.

Utbildning: Teknologie kandidatexamen i maskinteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Professional Engineering license från Utah, USA.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Swedish Engineering AB. Styrelseordförande i Jord Innovation AB.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Vice President Operations Doppelmayr USA Inc, CEO Liftbyggarna AB, Materials Director Flextronics Infrastructure.

Anders Smith
Försäljningschef
Stäng

Född 1985. Försäljningschef sedan 2022.

Utbildning: Kandidatexamen i Financial Management, masterexamen i Industrial Financial Management och masterexamen i Management från Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga pågående uppdrag: –

Tidigare uppdrag/erfarenhet: Region Manager engcon Group, Sales Development Manager Scania CV AB Istanbul Turkey, Area Sales Manager Scania CV AB, Product Manager Scania CV AB, Market Coordinator Scania CV AB.

Anne Vågström
Kommunikations- och IR-chef
Stäng

Född 1974. Kommunikations- och IR-chef sedan 2021.

Utbildning: Masterexamen i sociologi från Umeå universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Handelskammaren Mittsverige Jämtland/Härjedalen och Östersund Basket Ungdom.

Tidigare uppdrag/erfarenhet: HR Manager International engcon Group, HR-chef Krokoms kommun, HR-chef Östersunds kommun.