loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Kvartalsvisa nyckeltal

Orderingång

Nettoomsättning och ebit-marginal

Nettoomsättning per geografisk marknadsregion

Resultaträkning Ladda ner excel

Balansräkning Ladda ner excel

Kassaflöde Ladda ner excel

Nyckeltal Ladda ner excel

Q2 2024

  • 44.9% (40.6%) Bruttomarginal
  • 51.6% (54.7%) Soliditet
  • 27.8% (73.4%) Avkastning på sysselsatt kapital