loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Integritetspolicy

Information om personuppgifter

engcon tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet.

Denna information riktar sig till dig som besöker www.engcongroup.com

För andra webbplatser som tillhör varumärken som ägs och kontrolleras av engcon, kan separat information gälla om personuppgifter enligt vad som framgår på respektive webbplats.

Cookies

Vad är en cookie och vad används den till?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På denna webbplats används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte vill tillåta cookies kan du justera detta i din webbläsare eller via denna funktion:

Redigera cookie-inställningar

Länkar till andra webbplatser

Webbplatserna kan innehålla länkar till andra webbplatser än sådana som kontrolleras av engcon. I dessa fall ansvarar inte engcon för sådana andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Ändringar i denna information

engcon AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna information. Varje sådan ändring publiceras här på Webbplatsen.

Webbplatsbesökare

Vilka personuppgifter sparas och varför?

IP-adress

När du besöker www.engcongroup.com samlar engcon in information om din IP-adress.

Notera att även vissa andra företag än engcon kan registrera och samla in din IP-adress vid besök på www.engcongroup.com. Detta sker i samband med användning av tredjepartscookies t.ex. statistikinsamling via Google Analytics.

Mer information om hur detta sker samt hur du kan gå tillväga för att begränsa eller stänga av cookies i din webbläsare beskrivs i engcons Information om cookies på www.engcongroup.com.

Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att kunna erbjuda väl fungerande och säkra Webbplatser.

Prenumerera på finansiella rapporter, pressmeddelanden och nyheter

På webbplatsen kan besökare anmäla sig som prenumerant för finansiella rapporter, pressmeddelanden och nyheter genom att ange; Företag, e-post och namn.

Ovanstående uppgifter behövs för att löpande kunna skicka dig den information du har valt att prenumerera på.

Prenumerationstjänsten är en tredjepartslösning via tekniken iframe och ligger hos företaget Modular Finance AB. Samtliga personuppgifter sparas därför hos Modular Finance AB.

Förhållandet mellan engcon och Modular Finance AB regleras i ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. Mer information finns att läsa på Modular Finance ABs webbplats: https://mfn.se/privacy-policy

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för ovan nämnda ändamål, så länge vi har ditt samtycke eller i ett år från den senaste kontakten.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

engcon AB kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom engcon samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster såsom mailservrar och liknande. Dessa mottagare är etablerade och behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

engcon kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES såsom USA eller Asien, t.ex. om vi delar dina uppgifter internt mellan engcons region- och säljansvariga.

Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer skydd och säkerhetsåtgärder för dina personuppgifter vidtas, t.ex. att det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet.

Dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd

Enligt tillämplig lagstiftning om dataskydd har du vissa rättigheter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på adressen som anges i avsnittet ”Kontakt och frågor” nedan.

Du kan också läsa mer om dina rättigheter här: https://www.datainspektionen.se

Som anges i tillämplig lagstiftning om dataskydd har du rätt att:

  • Begära tillgång till och genomföra korrigering av de personuppgifter som vi behandlar i förhållande till dig
  • Begära radering av personuppgifter
  • Begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifter
  • Göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter och, när det gäller behandling baserat på samtycke, att dra tillbaka detta samtycke när som helst; och
  • Göra utdrag av dina personuppgifter som du har lämnat till oss.
  • Du har också rätt att när som helst lämna in klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten om du tror att personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Kontakt och frågor

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på info@engcon.com.