loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Jobba hos oss

Vi är engcon, ett företag från norra Sverige byggt och drivet av människor som lägger själ och hjärta i att förändra den grävande världen. Redan från första start har vår verksamhet byggts på en nära relation med slutanvändarna av våra produkter för att optimera deras vardag.

Våra kärnvärden är professionalism, engagemang, flexibilitet och initiativförmåga. De formar vår kultur, speglar vad vi värdesätter och stödjer framför allt vår vision – Change the world of digging. Våra värderingar stärker vårt varumärke, säkerställer att vi rör oss i rätt riktning och är avgörande för att skapa framgång i allt vi gör. Med våra kärnvärden som grund lägger vi också stor vikt vid att använda sunt förnuft i vår vardag.

Våra slutkunder är utgångspunkten i allt vi gör. Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar. För att kunna göra det framgångsrikt och fortsätta vår resa att förändra den grävande världen behöver vi fler engagerade kollegor med rätt fokus.

Här finns vi

Vårt moderbolag engcon AB finns i Strömsund, Sverige, och ansvarar även för generell produktutveckling, marknadsföring och försäljning på nya marknader. Utöver Sverige har vi lokala säljbolag i Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, Irland, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Australien, Sydkorea, USA och Kanada.

Våra produktionsbolag finns i Sverige och Polen.

Om du är intresserad av lediga tjänster inom vår koncern, vänligen besök: