loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Växande marknad för resurseffektivt grävande

engcon är verksamma på marknaden för tiltrotatorer, en attraktiv nisch inom den bredare marknaden för grävmaskinstillbehör. En marknad som är under utveckling och förväntas ha en stark tillväxt under kommande år.

Vi ser goda möjligheter att dra nytta av viktiga globala trender – demografiska förändringar, hållbarhet, säkerhet och teknologisk utveckling av grävmaskiner på såväl mogna marknader som tillväxtmarknader. Våra produkter bidrar till att förändra förutsättningarna för grävande genom ett hållbart nyttjande av resurser och genom att omvandla grävmaskinen till en redskapsbärare för olika ändamål.

Våra geografiska regioner och go-to-market-strategi

Vårt produkterbjudande riktar sig både nytillverkade och grävmaskiner som idag inte har en tiltrotator i viktklassen 2 till 33 ton. engcon är idag aktiva på 16 marknader och möter våra kunder och slutanvändare via lokala säljbolag och ett etablerat nätverk av återförsäljare. Vår försäljning är uppdelad utifrån fyra geografiska marknadsregioner:

  • Norden: Sverige, Danmark, Norge och Finland
  • Övriga Europa: Europa exklusive Norden
  • Amerika: Nordamerika och Sydamerika
  • Asien/Oceanien: Japan, Sydkorea, Australien, Nya Zeeland samt övriga världen

Vår förmåga att öka försäljningen beror på vilken fas de lokala marknaderna befinner sig i. Norden är vår största och mest mogna marknad medan ett stort antal länder är i en utvecklingsfas där försäljningen förväntas accelerera när en marknadsandel runt 20–25 procent uppnås.

Vår egen säljorganisation med fokus på slutanvändaren och nära samarbeten med grävmaskinstillverkare och återförsäljare ger oss en stark plattform för att växa vår affär globalt.

Nettoomsättning per region Q4 2023

  • 37% Norden
  • 39% Europa
  • 14% Amerika
  • 9% Asien/Oceanien

Värdeskapande affärsmodell

Slutanvändarfokus och innovation finns i vårt DNA

Från start har vi byggt nära relationer med slutanvändarna av våra produkter, med målet att optimera deras vardag. Vår organisation är decentraliserad och starkt kundfokuserad. Genom vår lokala säljorganisation och olika samarbeten är vår ambition att förstå våra kunders och slutanvändares behov med målsättningen att ständigt utmana oss själva och utveckla vårt produkterbjudande.

Vårt fokus på innovation, slutanvändaren och en stark företagskultur lägger grunden för vår framgång och har gett oss flera utmärkelser genom åren. Vi står väl rustade för att fortsätta resan med att stärka vår position och effektivisera den globala grävmarknaden.