loading

VÄLKOMMEN TILL ENGON GROUP

På denna webbplats hittar du företags- och finansiell information.
Om du söker kundrelaterad information, vänligen besök våra lokala webbplatser.

EUROPE

Sweden | Swedish Norway | Norwegian Finland | Finnish Denmark | Danish France | French Belgium | French, Dutch
Netherlands | Dutch Germany | German Austria | German Great Britain | English Ireland | English Spain | Spanish Italy | Italiano

NORTH AMERICA

United States | English Canada | English, French

AUSTRALIA

Australia/New Zealand | English

ASIA

Japan | Japanese South Korea | Korean

OTHER

International | English
×

Valberedning 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande ledamöter:

  • Monica Engström, Monen Holding AB
  • Peter Hofvenstam, Nordstjernan AB
  • Ulf Hedlundh, Svolder AB
  • Annika Bäremo, styrelseordförande i engcon AB

Valberedningen representerar cirka 25 procent av det totala röstetalet i engcon AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2022.

engcons årsstämma kommer att hållas den 4 maj 2023 i Strömsund.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor, samt eventuella förändringar av nuvarande instruktion till valberedningen.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via e-post till valberedning@engcon.se. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt måste de ha inkommit senast den 31 december 2022.